Kdo jsem?

Jsem samostatný advokát v Brně. V roce 2010 jsem ukončil Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2014 jsem složil advokátní zkoušku a od roku 2018 působím jako samostatný advokát. Zaměřuji se hlavně na komplexní pomoc účastníkům dopravních nehod – viníků i poškozených. Kromě toho se věnuji i občanskému, obchodnímu a trestnímu právu.

Leave a Comment